United in Culture in EU

header22 01

Lokalna kultura i kulturno nasljeđe važan su element svakog naroda, države ili pokrajine jer ih predstavljaju u svijetu i među drugim narodima. Kultura nekog naroda očituje se kroz običaje, tradicionalne zanate, odjeću, jezik, arhitekturu i građevine, gastronomiju i tradicijsko znanje i umijeće. U današnje, postmoderno vrijeme, društvo se sve više okreće modernim tehnologijama i novim načinima obitavanja u društvu, a kultura se posredstvom različitih kulturnih promjena posebice inovacija mijenja i preoblikuje.

1. Dan (07.09.2018.):

  • Predavanje o tradicijskom i kulturnom nasljeđu od prošlosti do današnjih dana te učinak inih u budućnosti
  • Predavanje će održati stručnjak iz Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba

Predstavljanje predstavnika svake zemlje (partnerske organizacije) vlastite povijesne i kulturne baštine i tradicije na željeni način (power point prezentacija, video, igra, film, itd.).

Projekt United in Culture in EU uključuje sudionike iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Kulturno-umjetničko društvo „Anka Ošpuh“ Ludbreg

trzicKulturno-umjetničko društvo "Anka Ošpuh" Ludbreg kontinuirano djeluje od 1976. godine, a svake godine proširuje svoj djelokrug rada kroz implementaciju i razvoj novih ideja, inicijativa i projekata. Udruga okuplja i veliki broj djece, mladih ljudi i građana različitih dobnih skupina koji aktivno sudjeluju u raznolikim aktivnostima. KUD „Anka Ošpuh“ ima dugogodišnje iskustvo u radu s različitim društvenim skupinama u području kulturnog amaterizma, povezivanja sa sličnim organizacijama s ciljem poticanja očuvanja povijesne baštine na različitim razinama.