O projektu

header22 01

Lokalna kultura i kulturno nasljeđe važan su element svakog naroda, države ili pokrajine jer ih predstavljaju u svijetu i među drugim narodima. Kultura nekog naroda očituje se kroz običaje, tradicionalne zanate, odjeću, jezik, arhitekturu i građevine, gastronomiju i tradicijsko znanje i umijeće. U današnje, postmoderno vrijeme, društvo se sve više okreće modernim tehnologijama i novim načinima obitavanja u društvu, a kultura se posredstvom različitih kulturnih promjena posebice inovacija mijenja i preoblikuje.

Slijedom toga, kulturno nasljeđe sve više biva zanemarivano i pomaknuto na margine društvenog i kulturnog života. Probleme koje ovim projektom UnitedEU nastojimo riješiti odnose se na položaj kulturnog nasljeđa u suvremenom društvu i na međuljudske odnose različitih naroda jedni prema drugima. Međuljudski odnosi među narodima mogu biti narušeni različitim stereotipnim shvaćanjima, nedostatnim međukulturalnim dijalogom što često dovodi do zločina iz mržnje, rasizma, ksenofobije i ostracizma.

KUD „Anka Ošpuh“ Ludbreg kroz projekt nastoji promovirati kulturnu baštinu kroz zbližavanje europskih građana različitih nacionalnosti i jezika kako bi revitalizirao tradicijsku baštinu i pomaknuo je na jedan viši nivo na kojem će se kroz zajedničko sudjelovanje s jedne strane promovirati multikulturalnost i tolerancija, a s druge zaštititi kulturno nasljeđe na lokalnom i europskom nivou.

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je okupiti sudionike različitih država, nacionalnosti i kulture da iskažu svoje mišljenje o kulturnom nasljeđu EU i da prezentiraju lokalne kulturne vrijednosti i promoviraju kulturalnu raznolikost.

Specifični ciljevi projekta su: zbližavanje europskih građana različitih nacionalnosti i jezika kroz sudjelovanje u različitim aktivnostima, stvaranje zajedničkog europskog identiteta, jačanje međusobnog poznavanja razumijevanja međusobno različitih kultura, upoznavanje jedni drugih kroz prezentaciju vlastitih običaja, tradicije, načina života i zaštita kulturnog nasljeđa.