objava 1024x683

U okviru projekta European AWE, organizirano je šest građanskih foruma u pet partnerskih zemalja na prioritetne teme Programa „Europa za građane“: Euroskepticizam, migrantska kriza, prava manjina i formati za sudjelovanje građana u izradi europskih politika. Na sastancima je radilo više od 360 građana iz pet zemalja Europske Unije i zemalja kandidata za ulazak u EU.
Naredni događaj bila je međunarodna konferencija “Europska Os Zapad-Istok”, koja je održana na lokacijama i objektima od povijesnog i kulturnog značaja u Sremskim Karlovcima u Srbiji, u periodu od 6. do 8. rujna 2019. godine.
Deset partnera iz pet zemalja sa preko 200 sudionika iz zemlje i inozemstva je radilo na trodnevnoj međunarodnoj Konferenciji “Europska Os Zapad-Istok”. Tokom Konferencije partneri su imali priliku predstaviti svoje lokalne zajednice i razmjene informacija o razvojnim planovima. Građani su u Karlovačkoj gimnaziji u formi grupnog rada sudjelovali na šest međunarodnih radionica na prioritetne teme Programa „Europa za građane“, kao i na teme u oblasti vinarstva i marketinga vina u EU.
Radionicu na temu razvojnih perspektiva EU održali su mladi sudionici iz pet zemalja u formi Debate Europskog parlamenta mladih o utjecaju i sudjelovanju mladih u prikazu izazova i formuliranju ovog razvoja.
Radionicu na temu jačanja razumijevanja i uključivanja građana u proces kreiranja europskih politika je vodila Jelena Todorović, savjetnica za provođenje projekata vladinog Ureda za suradnju s civilnim društvom.
Održana je i međunarodna radionica u formi povijesnog sata na temu „Sremski Karlovci kroz povijest“ s osvrtom na potpisivanje Karlovačkog mira kao prekretnice u složenim odnosima između istočnih i zapadnih sila i dugoročnog utjecaja ovog događaja na njihove odnose do danas.
U dvorištu Karlovačke gimnazije održana je međunarodna radionica u formi interaktivnog performansa novosadske kazališne skupine “Drž’-ne-daj” na temu Euroskepticizma kojom su izvođači na specifičan način predstavili povijest stvaranja i značaja EU za europske nacije i pozvali sudionike na raspravu, aktivno sudjelovanje i kritičko mišljenje o razvojnim perspektivama EU.
U uredu vodećeg partnera „Dunav 1245“ održana je međunarodna radionica na temu daljnje suradnje na kojoj su radili predstavnici 10 partnera. Zajednički je dogovoreno da će naglasak u daljnjoj suradnji biti uključivanje svih partnera u program EU „Erasmus +“, uz aktivnu podršku partnera koji već rade na projektima u okviru ovog programa.
Svih 10 partnera je u zgradi Magistrata potpisalo Memorandum o suradnji, kao formalnom temelju daljnje suradnje.

U Kapeli Gospe od mira gdje je pred 320 godina potpisan Karlovački mir, simbolično su održana četiri koncerta: istaknuta djela duhovne glazbe izvedena su od strane pravoslavnog i rimokatoličkog kora iz Sremskih Karlovaca (Kor Eparhije Sremske „Arsenije Veliki“ i Kor Presvetog trojstva); portugalska tradicionalna fado glazba izvedena od strane gostujuće dive iz Portugala Tereza Tapadas u pratnji Luís Ribeiro-a na portugalskoj gitari i srpska tradicionalna gradska i salonska glazba koju je izveo ansambl “Serboplov”. Pored planiranih koncerata, partnerska općina Tivat omogućila je sudionicima uživanje u tradicionalnoj primorskoj glazbi u izvođenju ansambla – klape “Romansa” što je dalo poseban ton i omogućilo da se rad Konferencije odvija u relaksirajućoj, poticajnoj i prijateljskoj atmosferi.
Zajedničke radne večere omogućile su bolje upoznavanje i druženje sudionika u pravcu razmjene informacija i moguće suradnje.
Tokom realizacije Konferencije, u Sremskim Karlovcima održavao se tradicionalni godišnji festival vina na glavnom gradskom trgu, pa su sudionici u pauzama i tokom večeri mogli pratiti i sudjelovati na raznovrsnom zabavnom programu.
U toku jedne od pauza u radu na Konferenciji, sudionici su bili pozvani na sudjelovanje u drugom projektu “Šetnja kroz nasljeđe – moja karlovačka priča” u cilju boljeg upoznavanja tradicije Sremskih Karlovaca kroz sjećanja starih Karlovčana.
Projekt i međunarodnu konferenciju realiziralo je udruženje „Dunav 1245“ iz Sremskih Karlovaca u ulozi vodećeg partnera i domaćina, u suradnji sa općinom Sremski Karlovci.